Achillespeesontsteking

Achillespeesontsteking

Achillespeesontsteking | achillespeestendinopathie | tendinitis | tendinoseachillespeestendinopathie, tendinitis, tendinose

De achillespees bevestigt de kuitspieren aan het hielbeen. Het is een belangrijke pees, waar vaak grote krachten op komen. Denk maar eens aan het trekken van een sprintje: dat is een hoge belasting voor de pees.

Oorzaak Achillespeesontsteking

De oorzaak van een achillespeesontsteking is meestal overbelasting. Bijvoorbeeld door te snel trainingsomvang of snelheid op te voeren, of door direct weer te starten na het stoppen met hardlopen, traplopen of een heuvel oprennen. Ook kan overbelasting ontstaan doordat u stijve kuitspieren heeft. Achillespeesklachten kunt u ook krijgen door verandering of veroudering van het peesweefsel. Door overbelasting als lang lopen en/of staan kunnen dan vergelijkbare klachten ontstaan als bij overbelasting bij (jonge) sporters. Mensen met suikerziekte zijn veel gevoeliger voor peesproblemen. Overgewicht speelt ook een rol bij overbelasting en achillespeesontsteking.

Klachten

De klachten bestaan uit (periodes) van pijn na sporten of andere vormen van belasting. De pijn kan geleidelijk erger worden en een paar uur aanhouden. Pijnklachten ontstaan meestal net boven het hielbeen, maar soms ook ter hoogte van de aanhechting van de achillespees op het hielbeen. In dat geval is er sprake van een aanhechtingsprobleem.

Het is belangrijk niet door te lopen met beginnende klachten aan uw achillespees. Loopt u langer door dan kan het peesweefsel zich niet goed meer herstellen en kunnen de klachten chronisch worden. Ook kan het tot een ontsteking of scheuring leiden. Bij een achillespeesscheur (ofwel “ruptuur”) ontstaat vaak acute hevige pijn laag achter op de kuit of enkel, die erger of vergelijkbaar is met de pijn bij een spierscheur. Lopen gaat daarna zeer moeizaam.

Behandeling

Niet operatief

Achillespeesproblemen kunnen voorkomen worden door een aantal voorzorgmaatregelen, zoals goede (sport)schoenen met demping, een goede warming up en cooling down en een goed trainingsschema met een snelheid- en afstandstoename van maximaal 10% per week.

Bij beginnende achillespeesproblemen volgt eerst een conservatieve behandeling zoals rust, mogelijk een hielkussentje of inzetstukje in de schoen of een ontstekingsremmer al dan niet in combinatie met fysiotherapie. Wanneer dit onvoldoende helpt kan behandeling met Shockwave goede resultaten opleveren.

Operatie

Als de klachten langer dan zes maanden blijven, de andere behandelingen niet voldoende resultaat geven en er ook afbraak te zien is van het weefsel van de achillespees of een scheur in de pees, kan een operatie worden overwogen.

De operatie duurt ongeveer 45 tot 60 minuten. Tijdens de operatie maakt de orthopedisch chirurg de achillespees “schoon” en verwijdert het zieke peesweefsel, verklevingen en onbedoelde nieuw gevormde kleine bloedvaatjes. Deze ingreep verzwakt het achillespees weefsel verder. Als te veel peesweefsel is aangetast, zal de orthopeed de achillespees versterken met behulp van de lange buigpees van de grote teen (flexor hallucis longus). In dat geval worden naast de snee ter hoogte van de achillespees nog twee kleinere sneetjes gemaakt aan de binnen-onderzijde van de voet. Door het verwijderen van de voetpees kan de grote teen minder goed buigen. Dat heeft over het algemeen geen nadelige gevolgen voor lopen.

Herstel
  1. De eerste dagen
  2. De eerste zes weken
  3. Na zes weken
  4. Na drie maanden

De eerste dagen

Na de operatie heeft u een drukverband van de kuit tot de voet. Dit verband blijft twee tot drie dagen zitten. In de eerste periode na de operatie kunt u moeite hebben met het goed op de hak lopen, dit vergt training. Met de juiste training verbetert dit weer. Vragen hierover kunt u altijd met uw arts bespreken.

De eerste zes weken

Afhankelijk van hoeveel peesweefsel er moet worden verwijderd loopt u de eerste 2 tot 6 weken na de operatie met een “walker”, met ondersteuning van twee krukken. U mag uw voet wel belasten. Rusten en slapen kunt u het beste doen met uw voet op een kussen. De voet ligt dan wat hoger waardoor het vocht in de voet afneemt. Na de operatie kunt u ook last hebben van een beschadiging van een huidzenuwtje, waardoor een doof gevoel rond de wond en zijkant van uw enkel kan optreden. Dit verdwijnt meestal na enkele maanden weer.

Na zes weken

Na zes weken is het verstandig om met hulp van de fysiotherapeut verder te mobiliseren.

Na drie maanden

Na drie maanden mag u weer gaan sporten. De fysiotherapeut kan u begeleiden in het hervatten van sportactiviteiten.

 

Open chat