Ergotherapie bij Física in Zoetermeer

Nieuw: Ergotherapie bij física in zoetermeer.

Ergotherapie

Ergotherapie is paramedische zorg, bedoeld voor mensen die de dagelijkse activiteiten niet meer naar wens kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld ten gevolge van (chronische) ziekte, lichamelijke schade na een ongeval of een psychische aandoening. Er wordt gekeken naar het activiteiten niveau in de gebieden wonen, werken en vrijetijdsbesteding.

De ergotherapeut zoekt samen met u naar oplossingsrichtingen zodat u de dagelijkse activiteiten weer naar wens kunt uitvoeren. Hierbij kunt u denken aan aanpassingen in of aan huis, hulpmiddelen of heldere tips en trucs die de activiteit gemakkelijker maken.

Vergoeding

  • Ergotherapie wordt 10 uur per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering.
  • Om in aanmerking te komen voor ergotherapie heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts.

De behandeling

De ergotherapie behandeling begint met een intake gesprek. In dit gesprek worden uw beperkingen en hulpvraag besproken. De ergotherapeut gaat altijd na wat u belangrijk vindt. Om een beter beeld te krijgen wat de beperkingen en mogelijkheden zijn, wordt er soms een observatie gedaan van de dagelijkse activiteit waar u zich beperkt in voelt. Om een compleet beeld te krijgen overlegt de ergotherapeut soms ook met uw arts, de fysio- oefentherapeut of andere betrokkenen, zoals uw mantelzorgers of werkgever. Na het intakegesprek en de eventuele observaties wordt het uiteindelijke doel van de behandeling bepaald en besproken hoe deze doelen bereikt kunnen worden. De ergotherapeut bedenkt oplossingen, trainingen en geeft advies. Voor sommige oplossingen zijn hulpmiddelen of aanpassingen aan woon-, studie-, en werkomgeving nodig.

Ergotherapie kan in de behandelruimte van de ergotherapeut in Zoetermeer plaatsvinden, maar ook bij u thuis, op het werk of op school.

Ergotherapie en de WMO (Zoetermeer)

De gemeenten zorgen via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en participeren in de samenleving. Vaak weten mensen niet goed welke hulpmiddelen of aanpassingen vanuit de WMO vergoedt worden of hoe zij zo’n hulpmiddel of aanpassing kunnen aanvragen. De ergotherapeut kan dan een belangrijke rol spelen.

De ergotherapeut brengt de ervaren handelingsproblemen van de cliënt in kaart op de gebieden wonen/zorgen, werken/leren en vrije tijd/spel. Het hoofddoel hierbij is dat de cliënt weer naar tevredenheid kan participeren in de samenleving.

Als blijkt dat een WMO-voorziening dit mogelijk kan maken, bepaald de ergotherapeut samen met de cliënt welke van deze de meest adequate optie is. Als de cliënt wil, kan hij onder begeleiding van de ergotherapeut, de WMO-voorziening uitproberen om te bepalen of deze voldoet aan de verwachtingen.

Uiteindelijk kan de ergotherapeut de cliënt helpen bij het invullen van een WMO-aanvraagformulier en een toelichtende brief met ergotherapeutische motivatie/onderbouwing toevoegen. Deze motivatie bevat onder andere eisen waar de betreffende voorziening aan dient te voldoen. Indien nodig kan de ergotherapeut aanwezig zijn bij de passing door de leverancier en/of bouwkundige inspectie. Op deze manier kan de ergotherapeut zijn advies mondeling toelichten en het proces bewaken.​

Als de cliënt de voorziening heeft ontvangen kan de ergotherapeut de cliënt begeleiden bij het ermee om leren gaan. Denk bijvoorbeeld aan leren rijden met een elektrisch rolstoel of scootmobieltraining. Maar ook leren gebruiken van een traplift of instrueren van de professionele huishoudelijke hulp over de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt of het instrueren van de partner over het gebruik van de tillift.

Voorbeelden van WMO voorzieningen zijn:
1. woonvoorzieningen in Zoetermeer: Onder andere een traplift, keukenblok op rolstoelhoogte, verbreding van deuren, wegnemen drempels, deuropener, antislipvloer, kantelbare spiegel, verhoogd toilet, (wand)beugels of tillift.
2. vervoersvoorzieningen in Zoetermeer: Bijvoorbeeld een scootmobiel, rolstoel, rolstoelscooter en bijzondere fietsen.
3. huishoudelijke verzorging in Zoetermeer: Bijvoorbeeld boodschappendienst of maaltijddienst.
Ergotherapie en de zorgverzekering

Nederland kent verschillende regelgevingen voor vergoeding van zorghulpmiddelen. De uitvoering van deze regelgevingen ligt bij de gemeente of de zorgverzekeraar. De ergotherapeut kan de cliënt begeleiden en ondersteunen in het aanvragen van hulpmiddelen via de zorgverzekeraar.

De zorgverzekeraar regelt hulpmiddelen die u nodig heeft voor behandeling, verpleging, revalidatie en verzorging. Deze zijn vaak, tot een periode van 26 weken, kosteloos te lenen. Hiervoor bestaat een landelijk vastgestelde lijst van hulpmiddelen.

Ook valt de vergoeding van diverse hulpmiddelen in de thuissituatie, voor langer dan 26 weken, onder de zorgverzekering. De hulpmiddelen die via de zorgverzekering worden vergoed staan op een landelijk vastgestelde lijst. In deze lijst is vastgelegd welke hulpmiddelen binnen de basisverzekering vallen. Dit zijn bijvoorbeeld zorghulpmiddelen zoals een trippelstoel of een hoog-laagbed.

 

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Plaats een reactie

Onderwerpen

Related Posts

fisica fysiotherapie zoetermeer

Update privacy voorwaarden

Wij hebben recentelijk onze privacy voorwaarden aangepast. Deze voorwaarden zijn terug te vinden via deze link. Mochten er nog vragen zijn horen wij dat natuurlijk

Open chat